BRØDRENE DAHL

Dokumentproduksjon hos ekstern leverandør.

1917

GRUNNLAGT

1060

ANSATTE

6,3 milliarder

ÅRLIG OMSETNING

56

LOKASJONER

Dokumentgrunnlaget blir produsert i ERP systemet Infor M3. Deretter sendes dette til Streamserve for formatering og klargjøring. Ferdige filer sendes til Logiq for distribusjon.

Bakgrunnen for prosjektet var at Brødrene Dahl AS ønsket å bytte leverandør av ekstern print. Alt i en tidlig fase av prosjektet var Advenit inne og bistod med kunnskap om leverandører og metodikk. Valget falt på Logiq som leverandør av print og EDI tjenester.

Man ønsket å lage et robust system for produksjon og transport av dokumenter til ekstern leverandør, samtidig som man beholdt kontroll på design og vedlikehod av layout på dokumentene. Advenit hadde erfaring fra flere slike prosjekter tidligere og foreslo å lage dokumentene i Streamserve før overføring til Logiq over SFTP.

Når Streamserve mottar data fra Infor M3 gjøres det en beslutning på dokumentnivå om dokumentet kvalifiserer for ekstern distribusjon. Hvis det gjør det sendes dokumentet gjennom Streamserve for å lage en PDF versjon av dokumentet. Ved behov berikes datagrunnlaget med API-kall tilbake til Infor M3. Deretter lages det et elektronisk dokument i xml format, som PDF versjonen legges inn i. Til slutt pakkes dette inn i et transportdokument som også er en xml. Den endelige filen flyttes til SFTP transportområde og leveres til ekstern partner.

Eksempel på flyt

En faktura produseres i Infor M3. Streamserve mottar rådata fra Infor M3. Fakturaen lages som pdf og denne puttes inn i en EHF (xml) som igjen legges i en xml konvolutt. Når Logiq mottar filen kan de se hva som er foretrukket distribusjonsmåte. For eksempel skal fakturaen sendes som print. All nødvendig informasjon er tilgjengelig i dokumentet som overføres: Selve dokumentet som skal printes og metadata som ligger i xml’en.

Hva kan vi hjelpe deg med?